O nás

Společné zájmy, rozmanitost odborných zkušeností ve vzdělávání a nadšení ze života provází naše dlouholeté přátelství. To jsme se rozhodly zpečetit a zpřístupnit široké veřejnosti založením spolku. Upsaly jsem se k šíření možností ve vzdělávání pro všechny. Svým přístupem a nadšením inspirujeme k rozvoji a neustálému poznávání.

Děkujeme za Vaší důvěru a podporu!

Martina Engelmaierová

Sociální pedagog, trenérka a conflictcoach

Realizaci a vedení vzdělávacích seminářů pro mládež a dospívající se jako pedagog v mimoškolním vzdělávání věnuji již mnoho let. Důležitou roli pro mě hraje osobní otevřený přístup a podpora mladých lidi v jejich zájmech a rozvoji. Ráda inspiruji ostatní svým nadšením pro různé kultury, jazyky a pohyb, což se odráží v mém osobním nasazení při projektech i běžném životě.

Stala jsem se spoluzakladatelkou spolku Prostoj pro rozvoj, protože je pro mě důležité podpořit mezinárodní výměnu a společenské porozumění, setkávání lidí z různého sociálního a kulturního zázemí, stejně jako práci na jejich osobních cílech.

Kristýna Pregel, M.A.

Projektová koordinátorka, jazyková animátorka a sportovní trenérka

Již několik let vědomě pozoruji tužby a přání dětí a mládeže, která tvoří naši budoucnost a přináším možnosti, aby si je samy dokázaly naplnit. Úzké souvislosti mezi mými zájmy pro jazyk, kulturu a pohyb, životním stylem a povoláním mi umožňují aktivně a s obrovskou otevřeností vyvíjet a realizovat mezinárodní projekty. 

Jako spoluzakladatelka spolku Prostor pro rozvoj stojím za podporou mezinárodní, především česko-německé výměny mladých lidí, jejich participace a rozmanitého přístupu k životu. Vedení spolku mě motivuje k tvorbě přístupného vzdělávání a (sebe)poznávání. Mým cílem je vědomá a nadšená práce s lidmi, což mi spolek umožňuje.

Přesunout se na začátek