Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých

Našemu spolku dala život myšlenka vytvořit prostor pro rozvoj, ve kterém mají lidé příležitost poznat vlastní potenciály a talenty a zároveň se jim dostane podpory na nich pracovat. Naše poslání je postaveno na hodnotách seberealizace, pozitivního myšlení a otevřenosti.

Otevřenost

Vytváříme příležitosti pro vzájemnou inspiraci a motivaci.

Udržitelnost

Během našich projektů dbáme na regeneraci při využívání zdrojů a inovujeme naše nápady a přístupy k aktuálním tématům.

Seberealizace

Každý má své talenty a každý potřebuje čas je objevit a rozvíjet.


Vzdělávání pro všechny

„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou svou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

—  Jan Amos Komenský —

Kdy,

když ne teď?

  • Poznávej sebe a své okolí!
  • Inspiruj se a buď inspirací!
  • Mysli pozitivně a zaměř se na to dobré!
  • Buď vděčná/ý a bdělá/ý!

Buď součástí.

Napiš nám ...
0 +
Účastníci
0 +
Projekty
0 +
Projektoví partneři
0 +
Trenéři

,,Poznáváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají chuť a energii tvořit a vzájemně se inspirovat se nám nabízí skutečné příležitosti rozvoje naší společnosti.“

Zakladatelka spolku Kristýna Pregel
Přesunout se na začátek