Newsletter

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Newsletter zasíláme za účelem informování o aktuálních vzdělávacích nabídkách spolku.

Souhlasím se zpracováním osobních údaj v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a oblasti, kterých se newsletter má týkat, a to za účelem zasílání newsletteru. Souhlas uděluji spolku Prostor pro rozvoj, z.s., Bordovice 144, 744 01, Česká Republika, IČO/VAT: 08968675. Souhlas je platný do jeho odvolání.

Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů bude Prostor pro rozvoj, z.s., Bordovice 144, 744 01, Česká Republika, IČO/VAT: 08968675. Údaje bude správce zpracovávat jenom do chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas, a to jenom za účelem zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje budou po uplynutí této lhůty ze systémů správce smazány. Tento souhlas bude skartován po uplynutí 3 let ode dne, kdy dojde k ukončení zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu, tedy od posledního zaslání newsletteru nebo od chvíle, kdy odvoláte svůj souhlas.

Správce zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje správce neposkytuje žádné další třetí straně (nejsou předávány ani do žádné třetí země či mezinárodní organizaci). Vaše osobní údaje správce nezveřejňuje.

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu:

 

§  máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,

 

§  máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme,

 

§  máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

 

§  máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,

 

§  máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů,

 

§  máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme

 

Pokud si již dále nepřejete dostávat od nás podobné zprávy, tak se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu spolek@prostorprorozvoj.cz.

Přesunout se na začátek