Přihlášení / Anmeldung – Rodiny spolu / Familien zusammen

„Ano, jsem srozuměn*a se zpracováním osobních ůdajů / Ja, ich bin mit der Verarbeitung personenbezogener Daten einverstanden. / Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.“

Přesunout se na začátek