Přihlášení / Anmeldung – IT’S TIME TO MEET – Restore the hope, restore the future 2022

Tvá motivace k účasti: / Deine Motivation zu der Teilnahme:

„Ano, jsem srozuměn*a se zpracováním osobních ůdajů / Ja, ich bin mit der Verarbeitung personenbezogener Daten einverstanden.“

Přesunout se na začátek